1. Sweden
 2. FUTURO™ Brand
 3. Förstå ledvärken
Forskare

Så här fungerar det

FUTURO™ stöd: Utformade för att lindra ledvärk

 • Oavsett om du har kronisk ledvärk som utvecklats långsamt under längre tid eller akut värk till följd av en skada vill du förstås lindra smärtan. Kan du hantera din ledvärk kan det underlätta återhämtningen, förebygga ytterligare komplikationer och förbättra din livskvalitet. FUTURO™ stöd ger dig stöd, komfort och passform som du behöver, när och där du behöver det. Lär dig allt om dina leder, de vanliga sjukdomar som kan drabba dem och hur FUTURO™ stöd kan hjälpa dem.

  Informationen här är inte avsedd att ersätta professionella medicinska råd, diagnoser eller behandlingar. Prata alltid en läkare om du har frågor kring någon sjukdom. Du ska aldrig ignorera professionella medicinska råd eller vänta med att söka hjälp på grund av något du läst här.


Knä

Knäleden är en av människokroppens största leder och är även en av de mest komplexa. Den har en otrolig tredimensionell rörlighet men kan utgöra en källa till smärta till följd av skador, åldrande, operation eller fysisk inaktivitet. Nedan tar vi upp några vanliga problemområden.

 • MENISKEN

  "Skador på menisken kan ofta härledas till slitage på leden. När åren går förlorar vävnaden sin elasticitet och sin styrka. Olyckor, som vid skidåkning eller basket, brukar ofta spela en sekundär roll. Skador kan orsakas av ett trauma, men en vanlig skadeorsak är annars kronisk överanvändning eller felaktig användning av leden i våra dagliga liv, även när vi inte är medvetna om att det finns några problem. Smärtan märks i alla dagliga rörelser. Knästöd tillsammans med lämpliga fysiska aktiviteter och sjukgymnastik utgör en av beståndsdelarna i behandlingen."

 • LEDBAND

  "Skador på korsband och kollateralligament uppstår ofta till följd av olyckor där en yttre kraft påfrestar knäleden mer än vad ledbanden klarar av. Om du till exempel har åkt skidor eller spelat fotboll och du märker av intensiv smärta, plötslig svullnad i knäleden och bristande eller förlorad rörlighet brukar detta innebära att ledbanden skadats. Många ledbandsskador kräver operation. Knästöd kan underlätta rehabiliteringen efteråt."

 • BROSKSKADOR

  "Utöver normalt åldersrelaterat slitage på knät kan leden förslitas eller brosket skadas hos personer som är mycket hjul- eller kobenta. Den här sortens förändringar kan byggas upp gradvis och smärtan märks kanske först under normala vardagsaktiviteter. I ett mer framskridet läge kan den här åkomman innebära stora begränsningar av rörligheten. Smärtlindrande medicin för reumatiker och knästöd kan lindra eller kanske till och med avhjälpa smärtan helt."

 • PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM

  "Det här är en term för flera olika åkommor som rör knäskålen (patellan). De här åkommorna omfattar bland annat besvär i de övre benmusklerna och medfödda missbildningar som gör att knäskålen lätt dislokeras. Smärtan märks främst när du går, springer eller rätar ut dig efter att ha suttit på huk. Några exempel på behandlingar som kan hjälpa är fysisk träning för att stärka lårmusklerna så att de kan hålla knäskålen på plats och/eller röra den på rätt sätt. Det kan också hjälpa att använda knästöd." 

  Informationen här är inte avsedd att ersätta professionella medicinska råd, diagnoser eller behandlingar. Prata alltid en läkare om du har frågor kring någon sjukdom. Du ska aldrig ignorera professionella medicinska råd eller vänta med att söka hjälp på grund av något du läst här.

  Faktablad om knän

  Se knästöd


Handled

Handleden är en av de viktigaste lederna. Vi använder händerna och fingrarna i nästan alla slags arbeten, oavsett om det handlar om sport, musik eller datorer. Den konstanta användningen gör att risken för handledsskador är mycket stor och när den kroniska överanvändningen förvärras under årens gång kan det leda till slitage på lederna och några av de smärtfulla åkommorna som beskrivs nedan.

 • BENFRAKTURER

  Strålbensfrakturer och båtbensfrakturer kan ge upphov till stora handledssmärtor. Utifrån var och hur frakturen uppstått måste den ställas rätt och därefter fixeras med gips på underarmen. Gipset kan tas bort efter ungefär fyra till tolv veckor. Leden är då fri och patienten kan börja röra på den en bit i taget. Återhämtningen kan underlättas med sjukgymnastik och handledsstöd.

 • HANDLEDSARTROS

  "Frakturer, dislokerade karpalben och flera års felaktig användning eller överanvändning kan skada ledbrosket och ge upphov till smärta som inte helt kan lokaliseras och som ibland kan få handleden av svullna. En slutlig diagnos kan göras med hjälp av röntgen. Akuta artrosfall kan behandlas med smärtstillande medan handledsstöd kan förhindra extrema handledsrörelser. Det är viktigt att vila och skydda den påverkade handleden."

 • KARPALTUNNELSYNDROM

  "Karpaltunneln utgörs av benen och ett tvärgående ledband i handleden och genom denna tunnel löper olika senor för fingrarnas flexormuskler och medianusnerven som ger fingrarna känsel. Det kan uppstå smärta i handen om tunneln hamnar under tryck, till exempel till följd av en blödning eller från överbelastning av handleden. Det vanligaste symptomet är smärtsamma domningar i fingrarna (som otrevliga stickningar) som sker främst på natten. Du kan skaka eller knåda handen för omedelbar lindring, men mer långsiktiga behandlingar omfattar att hantera symptomen med skenor som immobiliserar handleden."

 • TENOSYNOVIT

  "Tenosynovit är en åkomma i senorna på handens baksida som används när du sträcker ut fingrarna och tummen. Det kan uppstå problem om dessa senor svullnar till följd av överbelastning eller reumatiska sjukdomsförändringar. Vila leden och använd kyla om det behövs. Det allra viktigaste är att inte överbelasta leden. Medicin för reumatiker kan ge snabb smärtlindring och handledsstöd kan hjälpa och lindra genom att stabilisera området med lätt tryck."

  Informationen här är inte avsedd att ersätta professionella medicinska råd, diagnoser eller behandlingar. Prata alltid en läkare om du har frågor kring någon sjukdom. Du ska aldrig ignorera professionella medicinska råd eller vänta med att söka hjälp på grund av något du läst här.

  Faktablad om händer och handleder

  Se hand- och & handledsstöd


Fotled

Fotleden kan vara ett känsligt ämne. Nästan alla vet hur ont det kan göra när vi kliver fel och vrickar foten. Smärtan brukar uppstå på grund av en stor sträckning av de laterala ledbanden eller fotledens yttre delar och kan ibland också innebära ett brutet ben. De här typerna av problem kan drabba oss i våra dagliga liv, men skador på fotledens övre delar uppstår främst inom idrotten och här är det är särskilt viktigt att skydda fotleden. Här går vi igenom några av de vanligare skadorna.

 • ANATOMI

  När foten ”pekar nedåt” blir benen i fotleden mindre stabila och då måste stabiliteten komma från ledbanden och musklerna.

 • LEDBANDSSKADOR (”VRICKAD FOT”)

  Om foten vrids inåt, som vid de allra flesta ledbandsskador, slits de yttre (laterala) ledbanden mer eller mindre hårt. Detta gör den övre fotledens alla rörelser oerhört smärtsamma. Det är bäst att låta en läkare undersöka en vrickad fot för att vara säker på att inga ben är brutna. Förutom sjukgymnastik brukar behandlingen bestå av högläge, stöd, vila, kyla och kompression.

  Informationen här är inte avsedd att ersätta professionella medicinska råd, diagnoser eller behandlingar. Prata alltid en läkare om du har frågor kring någon sjukdom. Du ska aldrig ignorera professionella medicinska råd eller vänta med att söka hjälp på grund av något du läst här.

  Faktablad om fotleder och fötter

  Se fotleds- och & fotstöd


Armbåge

I armbågens lilla utrymme samsas ett flertal anatomiska strukturer. Detta faktum och den tunga och konstanta användningen av armarna i vardagen gör armbågen särskilt utsatt för skador och sjukdomar. Diagnoserna och behandlingarna kan vara långa, utdragna processer och symptomen varierar stort. Här visas en kort översikt över några vanliga problemområden.

 • TENNISARMBÅGE

  "Tennis är inte den enda orsaken till armbågsproblem: Flera andra vardagsaktiviteter, samt arbete vid datorn, kan också innebära påfrestningar för leden i och med att vi överbelastar handledsmusklerna och fingrarnas sträckmuskler. Detta kan ge upphov till intensiv, huggande smärta, särskilt på utsidan av armbågsleden. Behandlingen omfattar bland annat att vila leden och undvika rörelser som utlöser smärtan. Lokala smärtstillande medel och armbågsstöd kan ge lindring, liksom olika former av sjukgymnastik."

 • GOLFARMBÅGE

  "Golfarmbåge är en åkomma där musklerna som används när du böjer handleden och fingrarna har blivit kroniskt överbelastade. Precis som med tennisarmbåge brukar vila, smärtstillande och armbågsstöd utgöra de vanligaste behandlingarna."

  Faktablad om armbågar

  Se armbågsstöd


Rygg

75 % av alla människor har tillfällig eller konstant ryggvärk och detta är den näst vanligaste orsaken till att personer besöker en ortoped. Ländryggen är den del som utsätts för störst påfrestningar när lederna slits med åldern och detta kan göra att det blir smärtsamt att stå rakt, något som vi annars gör utan att tänka på det. Här är några av de vanligaste ryggskadorna.

 • SMÄRTSYNDROM

  "Diskarna är en stor orsak till smärta i ryggraden. Diskarna mellan varje ryggkota är elastiska strukturer som fungerar både som fjädring och stötdämpning så att ryggkotorna kan röra sig. Om diskarna tunnas ut leder det till att ryggradens leder slits ut med tiden och kanalerna för nerverna kan då bli snävare. De här förändringarna kan ge smärtsamma irritationer i nervrötterna och ryggvärk till följd av spända muskler. Ibland kan smärtan sprida sig ned till skinkorna och benens övre delar och ibland talar man om ryggskott om smärtan är skarp och plötslig. Starka smärtstillande medel kan lindra vid sådana här akuta tillfällen och även sängvila kan hjälpa. Ett ryggstöd kan också vara ett effektivt medel och sjukgymnastik brukar ofta underlätta."

 • DISKBRÅCK

  "Slitage och nedslitning i de mer framskridna skedena kan leda till slitningar i fiberringarna runt diskarna och detta gör i sin tur att invändigt diskmaterial tränger ut och irriterar nervrötterna. Detta leder till extremt smärtsamma spänningar i ryggmusklerna som gör det nästan omöjligt att röra på sig. Denna smärta kan också sprida sig ner till skinkorna och benen och orsaka neurologiska störningar som domningar och svaghet. Det påverkade området bör röntgas och dessutom bör du genomgå en magnetröntgen eller datortomografi. Elektromyografi (EMG) används för att upptäcka nervskador. Starka smärtstillande medel kan lindra vid akuta diskbråck. När de akuta symptomen har behandlats bör du börja med sjukgymnastik. Ryggstöd är också en vanlig beståndsdel i behandlingen."

  Faktablad om rygg och nacke

  Se ryggstöd


Nacke

Problem med värk i den övre delen av ryggen är mycket vanligt och kan vara allt från en stel nacke till en klassisk whiplashskada. Smärtan kan stråla ut i axlarna och armarna varför det kan vara svårt att fastställa en orsak. Här visas en kort översikt över några vanliga problemområden.

 • ANATOMI

  Sju ryggkotor, diskarna mellan dem, nack- och armnerverna, blodkärlen som leder till hjärnan och ett stödsystem av flera ledband samsas alla i ett litet område i nacken. De här olika delarna gör att vi kan vrida på huvudet och böja eller sträcka på nacken. Ryggraden genomgår precis som alla andra leder och system åldersrelaterat slitage men därtill kan även ansträngning och överbelastning leda till olika smärtsamma förändringar. Dessutom kan psykologiska faktorer som till exempel stress leda till dålig hållning och muskelspänningar.

 • SMÄRTSYNDROM

  ”Några vanliga orsaker till värk i nacken är att öppningarna i ryggkotorna blir snävare och att diskarna mellan kotorna skadas vilket kan leda till tryck på nerverna. Smärtan brukar uppstå i området runt halskotan som är stelt och hårt. Om smärtan strålar ned till axlarna och armarna kan det orsaka domningar. Det brukar gå att lindra den här typen av smärta med lokal värme och fysioterapibehandling som bland annat omfattar nackmassage. Muskelavslappnande medel kan också ingå i behandlingen tillsammans med kragar och/eller nackstöd som ger värme och begränsar de smärtsamma rörelserna.”

  Faktablad om rygg och nacke

  Se nackstöd