Expertpanel

Träffa panelen

På 3M designar vi våra produkter för att främja en bättre livskvalitet för våra kunder. För att säkerställa att FUTURO™ -varumärket förblir bland de mest pålitliga namnen i hängslen och stöd, samarbetar vår expertpanel av ingenjörer och medicinsk personal om produktforskning, utveckling och testning. Om du kombinerar vad som ses i praktiken med konsumenternas behov gör det bara de bästa produkterna att göra det till din lokala återförsäljare, vilket säkerställer att modern teknik, idéer och lösningar finns i vår innovativa produktlinje. Allt detta med ett mål i åtanke: att hjälpa dig att leva livet till fullo.


Ralph Buschbacher, läkare

Muskel- och skelettexpert – chefsexpert i FUTURO™-panelen

 • Ralph Buschbacher

  Dr. Buschbacher ger FUTURO™-expertpanelen ovärderliga insikter i de medicinska aspekterna av våra produkter och är dessutom ledare för medicingruppen. Det hjälper 3M att tillhandahålla de högkvalitativa produkter som våra kunder har lärt sig att förvänta sig av oss.

  Dr. Buschbacher påbörjade både sin högskoleutbildning och läkarutbildning vid University of Virginia. Han blev främste AT-läkare i sin klass vid Medical College of Virginia. Han har därtill föreläst i olika ämnen, både nationellt och internationellt. Han är en flitig författare som publicerat 100 manus, liksom 46 bokkapitel och 20 böcker.


Ryan Gaynor, master inom fysioterapi

Fysioterapeut

 • Ryan Gaynor

  Gaynor är en fysioterapeut som just nu arbetar på Horizon Home Health and Hospice i Milwaukee och är specialiserad på hemvård, primärt inom utsatta områden med fokus på postoperativ ortopedisk rehabilitering. Innan han kom till Milwaukee började Gaynor sin karriär på Methodist Hospital i Indianapolis där han arbetade med nationellt erkända kirurger på Methodist Sports Medicine och fysiatriker från Indiana University School of Medicine. Hans fokus var på att behandla ortopediska skador med specialitet på ersättningsanspråk. När han verkade i Indianapolis arbetade han med det amerikanska fotbollslaget Indianapolis Colts och dess kirurg, Dr. Tom Klootwyk, som mjukvävnadskonsult för behandling av särskilt svåra fall. Därefter tillbringade han 7 år inom privat praktik i Milwaukee-området med fortsatt fokus på ortopedi och mjukvävnadsskador och utvecklade ytterligare tekniker för manuell behandling och dynamisk sträckning. Gaynor har också arbetat som fysioterapeut på Columbia St. Mary's Hospital i Milwaukee både inom akutvård och primärvård vilket gav honom erfarenhet av olika slags patienter inom fysioterapi.

  Gaynor tog mastersexamen i fysioterapi på University of Indianapolis 1998, där han även tagit sin kandidatexamen 1995.


Dominic Julian

Teknisk chef

 • Dominic Julian

  Dominic erbjuder expertpanelen unik erfarenhet och unika perspektiv. Han har över 18 års erfarenhet av att utveckla och ta fram stödprodukter utifrån sina erfarenheter som certifierad idrottstränare.

  Dominic har i nästan två decennier utvecklat produkter utifrån skadeförhållanden och biomekanik. Hans erfarenhet och kunnande har bidragit till ett flertal produkter som kombinerar avancerad design och nya material för att uppfylla våra användares växande behov. Under resans gång har hans ansvar utökats till att omfatta de flesta produktrelaterade aktiviteterna, som produktutveckling, tillverkning, kvalitet, utbildning och utveckling av förpackningar.

  Under 2016 övergick Dominic till att vara chef för produktutvecklingsgruppen. I denna roll är hans fokus också i fortsättningen användarnas behov och utveckling av produkter i hög kvalitet som verkligen ger resultat.

  Innan han började arbeta med produkter av märket FUTURO™ arbetade han som idrottstränare på collegenivå. Han var bland annat med i vårdstaben och arbetade med att optimera idrottarnas hälsa genom skadeförebyggande åtgärder, utvärderingar, behandlingar och rehabilitering. Dominic tog en kandidatexamen i idrottsträning vid Boston University och därefter en master inom administration vid Boston College.


Lynn Peterson

Leg. sjuksköterska, sårsjuksköterska

 • Lynn Peterson

  Lynn Peterson, leg. sjuksköterska med specialitet inom sårbehandling är anställd inom 3M Health Care. Lynns primära ansvar är att ge teknisk och klinisk support till 3M-produkterna för kompression och ödembehandling. Lynn utvecklar och tar fram utbildning och program för att stödja säljare och kunder inom användning av 3M™ Coban™ 2-lagers kompressionssystem vid behandling av venösa bensår, lymfödem och övriga tillstånd som kräver kompression.

  Nyckelfokus för Lynn är klinisk konsultation och utbildning för kunder inom långtidsvård och hemvård. Lynn utvecklar och tar fram utbildningsprogram om aktuell hantering av skadebedömning, hantering av skador i de nedre extremiteterna, prevention och behandling av trycksår, prevention och behandling av hudskador.

  Lynn är högskoleingenjör inom hälso- och sjukvård. Hon har arbetat i olika kliniska sammanhang, t.ex. inom akutvård och har 22 års erfarenhet av hemvård med olika funktioner. Lynn är medlem av föreningen WOCN (Wound, Ostomy, Continence) och har representerat 3M på NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) i 5 år.


Tanya Beckwith

Expert inom tekniska tjänster

 • Tanya Beckwith

  Tanya har arbetat mycket inom produktutveckling, marknadsanpassning och som projektledare inom olika verksamheter för hälso- och sjukvård till konsumenter under sina 24 år på 3M. Tanya har utvecklat, patentsökt och marknadsanpassat produkter inom hälso- och sjukvård för 3M. Inom sin nuvarande roll inom teknisk service hjälper hon till globalt med att överföra vetenskap till produktutveckling och höja kundupplevelsen.

  Tanya har en kandidatexamen inom kemiteknik från University of Minnesota och en master inom företagsledning från University of St. Thomas.


Diane Emslander

Produktutvecklingsspecialist

 • Diane Emslander

  Diane ingår i gruppen för FUTURO™-märkets stödprodukter och är fokuserad på att använda ny teknik i produktutvecklingen. Hon har varit på 3M i över 27 år och har lång erfarenhet av kärntekniken på 3M då hon har medverkat till produkt- och processutveckling av nya produkter från grafik och optisk film till produkter för rengöring och djurvård. Diane tog sin kandidatexamen inom industridesign på University of Minnesota, Institute of Technology.


Jay Kovacs

Produktdesigner och utvecklingsspecialist

 • Jay Kovacs

  Jay är en produktdesigner med 15 års erfarenhet av att få idéer att komma ut i produktionen. Jay använder sin kunskap om design och utveckling till att ta fram nya material och avancerade tillverkningstekniker för våra produkter i syftet att fånga in och möta våra kunders behov. Hans erfarenhet av människocentrerad design tillsammans med modern produktionsteknik ger ett unikt perspektiv vid utveckling av produkter av märket FUTURO™.

  Jay har examen som högskoleingenjör inom industridesign från Art Center College of Design.


Debra Battah

Produktdesigner

 • Debra Battah

  Diane ingår i gruppen för FUTURO™-märkets stödprodukter som ansvarar för utveckling, underhåll och tillverkning av produkterna inom märket FUTURO™. Hon har varit på 3M i över 31 år och har lång erfarenhet av att bearbeta och utveckla, underhålla och skala upp produkter från förslutning av lådor och lätta tejper till vårdrelaterade 3M-produkter som används på sjukhus. Hon tog en kandidatexamen inom kemiteknik på University of Minnesota och har också en master inom företagsledning från University of St. Thomas.


Edward Roberts

Produktingenjör

 • Edward Roberts

  Diane ingår i gruppen för FUTURO™-märkets stödprodukter och är fokuserad på att använda ny teknik i produktutvecklingen. Ed arbetar kontinuerligt med processuppgraderingar av FUTURO™-märkets stödprodukter så att kunderna kan lita på att produkterna håller högsta kvalitet. Han har examen som ingenjör med inriktning på biokemi från University of Minnesota och har arbetat på 3M sedan 2012.


Nicolas Lee

Produktutvecklare

 • Nicolas Lee

  Nick är senaste tillskottet i gruppen för FUTURO™-märkets stödprodukter. Han är fokuserad på att kombinera universella designprinciper med ergonomi och människocentrerad produktutveckling när nya stödprodukter tas fram. Han har 12 års erfarenhet av att få ut produktkoncept på marknaden som rehabiliteringstekniker, där han har utvecklat specialiserade konsumentprodukter för personer med olika typer av skador.

  Nick har examen som högskoleingenjör inom medicinteknik från University of Minnesota.